about works services contact

Manuális munkák

MANUAL WORKS Sketches, studies, etc. Different techniques for example: pastel, coal, grafit, aquarelle. MANUÁLIS MUNKÁK Vázlatok, tanulmányrajzok stb. Különböző technikák pl. pasztell, szén, grafit, akvarell.